ZZP en VAR

Zelfstandige Zonder Personeel

U bent werkzaam als zelfstandige zonder personeel?

Uitstekend! U vormt mede de ruggengraat van onze economie. U verdient de beste behandeling en die krijgt u bij ons. Wij nemen u serieus en helpen u waar nodig en gewenst.

We beschikken over veel kennis, ervaring en een uitgebreid hoogwaardig netwerk. Waar onze kennis ophoudt, schakelen wij in overleg met u specialisten in.

Wilt u zelf boekhouden of delen van de boekhouding doen? Of wilt u zelf boekhouden onder onze begeleiding? Bespreek met ons de mogelijkheden. Zie ook boekhouding en zelf boeken.

Over de ZZP’er

De benaming Zelfstandige Zonder Personeel is breed ingeburgerd in onze samenleving. Juridisch valt deze ondernemer in de categorie eenmanszaak. Tenminste, wanneer hij aan bepaalde kwalificaties voldoet. Hiervoor wordt gekeken naar de feitelijke situatie. Die kan wijzigen. Een andere status heeft ook andere consequenties, zowel voor u als uw opdrachtgever(s). Het is van belang hier vooraf zekerheid over te krijgen. Dat kan onder meer door het aanvragen van een verklaring arbeidsrelatie (VAR).

Over de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

Welke VAR u krijgt, hangt af van uw arbeidsrelatie met uw opdrachtgevers. In de VAR staat hoe de Belastingdienst uw inkomsten ziet, namelijk als:

  1. loon uit dienstbetrekking (VAR-loon). De VAR-loon biedt u en uw opdrachtgevers geen zekerheid over de vraag of zij loonheffingen moeten inhouden en betalen. Uw opdrachtgevers moeten zelf toetsen of er een dienstbetrekking is;
  2. resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row). De VAR-row biedt u en uw opdrachtgevers geen zekerheid over de vraag of zij loonheffingen moeten inhouden en betalen. Uw opdrachtgevers moeten zelf toetsen of er een dienstbetrekking is;
  3. winst uit onderneming (VAR-wuo). Als u een VAR-wuo hebt, hoeven uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen onder de volgende voorwaarden:
   a. De omschrijving van het werk in de VAR komt overeen met het werk dat u voor uw opdrachtgevers uitvoert;
   b. U voert het werk uit binnen de geldigheidsduur van de VAR;
   c. Uw opdrachtgevers hebben uw identiteit vastgesteld;
   d. Uw opdrachtgevers bewaren een kopie van de VAR en van een geldig identiteitsbewijs bij hun administratie.
  4. inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga). Als u een VAR-dga hebt, hoeven uw opdrachtgevers geen loonheffingen in te houden en te betalen onder de volgende voorwaarden:
   1. De omschrijving van het werk in de VAR komt overeen met het werk dat u voor uw opdrachtgever uitvoert;
   2. U voert het werk uit binnen de geldigheidsduur van de VAR;
   3. Uw opdrachtgevers hebben uw identiteit vastgesteld;
   4. Uw opdrachtgevers bewaren een kopie van de VAR en van een geldig identiteitsbewijs bij hun administratie.

Bij twijfel of er een dienstbetrekking is, kan een opdrachtgever zijn belastingkantoor om een uitspraak vragen. Als opdrachtnemer kunt u UWV om een uitspraak vragen.

Als uw opdrachtgevers tot de conclusie komen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, kunnen wij achteraf toch een dienstbetrekking constateren. In dat geval moeten uw opdrachtgevers alsnog loonheffingen betalen en kunnen zij de loonbelasting/premie volksverzekeringen op u verhalen.

(Bron: Belastingdienst)