Toeslagen

Hebt u een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen? Dan kunt u hiervoor misschien een bijdrage in de kosten krijgen. Zo’n bijdrage heet een toeslag.

Er zijn 4 toeslagen:

 • zorgtoeslag, een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering;
 • kindgebonden budget, een bijdrage in de kosten van uw kinderen;
 • huurtoeslag, een bijdrage in uw huurkosten;
 • kinderopvangtoeslag, een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Wij kunnen de toeslagen voor u aanvragen of hulp verlenen bij de aanvraag.

Over zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw (gezamenlijke) inkomen. Uw gezamenlijke vermogen mag niet te hoog zijn.

Als u premie betaalt voor een Nederlandse zorgverzekering, kunt u zorgtoeslag krijgen. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. U vraagt de zorgtoeslag samen met uw eventuele toeslagpartner aan. Voor kinderen tot 18 jaar krijgt u geen zorgtoeslag. Zij zijn namelijk tot hun 18e jaar gratis meeverzekerd.

Over kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van:

 • hoeveel kinderen u hebt;
 • de leeftijd van uw kinderen;
 • de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen en uw eventuele vermogen.

Over huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Dit hangt af van uw situatie:

 • Woont u alleen of met een partner of medebewoner?
 • Wat is uw leeftijd?
 • Hoe hoog is de huur?
 • Wat voor soort huurhuis hebt u?
 • Hoeveel inkomen hebt u?

Over kinderopvangtoeslag

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als:

 • u werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk volgt of een inburgeringscursus. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner;
 • Uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat.

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Er geldt ook een maximumuurtarief.

(Bron: Belastingdienst)