Subsidies

Er bestaan nogal wat subsidies en regelingen, zowel lokaal, regionaal, landelijk als Europees. Het is niet altijd gemakkelijk hier een weg in te vinden. Daarom hebben wij capabele adviseurs in ons netwerk.

Voor een eerste indruk kunt u ook even kijken op de website van Agentschap.nl.

Ga naar http://www.agentschapnl.nl/subsidies-regelingen

Met name op het gebied van innovatie, milieu en investeringen is er voordeel te behalen. Dit kunnen specifieke subsidietrajecten zijn, waarbij u daadwerkelijk geld ontvangt. Of fiscale faciliteiten, zoals de WBSO, RDA, of toepassing van de innovatie box.

Overleg even vooraf met ons wanneer deze zaken gaan spelen.