Stichting

Wij ondersteunen diverse stichtingen met het verzorgen van de administratie, rapportage, personeelszaken en belastingadviezen.

Hierbij ondersteunen wij meestal de penningmeester in de uitvoerende taken, waardoor deze zich voornamelijk kan beperken tot beleidsmatige zaken.

Tevens fungeren we als klankbord voor allerlei zaken.

Voor andere verzorgen we alleen de controle van de administratie en jaarcijfers, waarna na goedkeuring de penningmeester gedechargeerd kan worden.

U verdient de beste behandeling en die krijgt u bij ons. Wij nemen u serieus en helpen u waar nodig en gewenst.

We beschikken over veel kennis, ervaring en een uitgebreid hoogwaardig netwerk. Waar onze kennis ophoudt, schakelen wij in overleg met u specialisten in.

Wilt u zelf boekhouden of delen van de boekhouding doen? Of wilt u zelf boekhouden onder onze begeleiding? Bespreek met ons de mogelijkheden. Zie ook boekhouding en zelf boeken.

Over de stichting

Wilt u een bepaald doel sociaal of ideëel realiseren, zoals natuurbehoud, hulp aan andere mensen of de verspreiding van cultuur? En heeft u hiervoor een vermogen beschikbaar? Dan kunt u kiezen voor de stichting als rechtsvorm.

U richt een stichting op met een akte van de notaris. Hierin verklaart u dat u de stichting in het leven roept en bepaalt u de statuten. U kunt een stichting alleen oprichten (ook via uw testament) of samen met anderen. Ook een rechtspersoon (zoals een bv) kan een stichting oprichten.

Als u de statuten wilt wijzigen, dan heeft u ook een akte van de notaris nodig. U moet uw stichting inschrijven in het Handelsregister van de KvK.

Een stichting heeft een bestuur, maar geen leden. Een stichting kan een onderneming hebben. U moet de winst van de onderneming besteden aan het doel. Een stichting kan personeel in dienst nemen.

Een stichting is een rechtspersoon. Dit betekent dat de bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn voor de schulden. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Bestuurders zijn bijvoorbeeld wel aansprakelijk bij wanbestuur, of als de stichting niet is ingeschreven in het Handelsregister (zie hiervoor ook aansprakelijkheid bij de bv).

Een stichting met een onderneming betaalt vennootschapsbelasting. Een onderneming is een organisatie van kapitaal en arbeid, die winst probeert te maken door deel te nemen aan het economisch verkeer. Of de stichting btw moet inhouden en afdragen aan de Belastingdienst, hangt af van uw specifieke situatie. Vraag dit na bij een belastingdeskundige of de Belastingdienst.

(Bron: Kamer van Koophandel)