Salarisadministratie

Het verwerken van salarissen is een vak apart. Het gaat namelijk niet alleen om de methodiek, maar ook om de correcte toepassing van fiscale en verzekeringsregels, fondsen en cao’s.

Wanneer u het goed verzorgd wilt hebben en geen verrassingen achteraf wenst, kunt u dit beter uitbesteden.

Wij garanderen dat u of uw werknemer de salarisspecificaties op de afgesproken tijd in huis heeft.

Pluk de voordelen door gebruik te maken van SalarOnline.

Met SalarOnline beschikt u over een online platform waarmee u tijd bespaart. Met de mutatiemodule kunt u salariswijzigingen online aanbieden. Overlegtijd en invoerfouten wordt hiermee beperkt. Bovendien genereert SalarOnline digitale loonstroken. Zo u wilt ontvangen werknemers automatisch bericht en kunnen hun salarisstroken altijd en overal inzien en uitdraaien. En dankzij de back-up module worden belangrijke gegevens veilig bewaard op gecertificeerde servers. Na het aanbieden van de gegevens hoeft u niets meer te doen!

Uiteraard kunt u ook kiezen voor de traditionele wijze van werken, waarbij u de gegevens op papier of per e-mail aanbiedt, waarna wij de gegevens verwerken en u de salarisspecificaties op papier toesturen.

Over personeel

Met het aannemen van personeel ontstaan op diverse vlakken nogal wat verplichtingen. Laat u hierdoor niet afschrikken, maar wel goed informeren.

Voorafgaand is het in ieder geval van belang te weten met welke kosten u te maken krijgt. Het houdt namelijk niet op met het salaris alleen. De werkgeverslasten verschillen per branche. Deze verschillen kunnen groot zijn. Verlaat u dus niet zomaar op algemene vuistregels.

Een dienstverband wordt vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Uiteraard zijn hiervoor standaardmodellen beschikbaar. Maar standaarden zijn niet specifiek toegerust op uw specifieke situatie en wensen. Het is dus van belang hier even naar te laten kijken.

Vervolgens bent u verplicht een salarisadministratie te voeren en loonbelasting, premies en specifieke werknemerspremies af te dragen. Ingeval van een CAO spelen diverse voorschriften en fondsen dikwijls een rol.

Op verzekeringsgebied is de regelgeving rond ziekte een belangrijk punt van aandacht.

Op al deze terreinen kunnen wij u persoonlijk van dienst zijn. U krijgt onze volle aandacht tegen zeer concurrerende tarieven.