Persoonlijk domein

De Belastingdienst wil voor elke belastingplichtige een persoonlijk domein openstellen.

E.e.a. is voor een deel in werking en voor een deel in ontwikkeling.

Nadere informatie volgt.