Naamloze vennootschap (N.V.)

Sinds het ontstaan van de B.V. speelt de N.V. in het midden- en kleinbedrijf nauwelijks nog een rol van betekenis. Onder het nieuwe BV-recht kan het echter zo zijn, dat u moeite heeft met bepaalde gevolgen. In sommige gevallen kan een N.V. dan uitkomst bieden. Laat u echter altijd eerst goed voorlichtingen.

U verdient de beste behandeling en die krijgt u bij ons. Wij nemen u serieus en helpen u waar nodig en gewenst.

We beschikken over veel kennis, ervaring en een uitgebreid hoogwaardig netwerk. Waar onze kennis ophoudt, schakelen wij in overleg met u specialisten in.

Wilt u zelf boekhouden of delen van de boekhouding doen? Of wilt u zelf boekhouden onder onze begeleiding? Bespreek met ons de mogelijkheden. Zie ook boekhouding en zelf boeken.

Over de naamloze vennootschap

Een naamloze vennootschap (nv) is een vennootschap waarvan het kapitaal is verdeeld in aandelen, net zoals bij de besloten vennootschap (bv). Een belangrijk verschil is dat de aandelen van een nv overdraagbaar zijn. In de statuten van de bv moet een ‘blokkeringsregeling’ staan, in de statuten van een nv mág deze regeling staan. Verder kan de nv overdraagbare aandelen uitgeven, die verhandelbaar zijn op de beurs (‘aandelen aan toonder’).

Voor het oprichten van een naamloze vennootschap gelden vrijwel dezelfde eisen als bij het oprichten van een besloten vennootschap. Het minimumkapitaal van de nv is echter hoger, namelijk 45.000 euro.

De bv en nv moeten jaarstukken opstellen en inleveren bij de KvK. De wijze waarop dit moet gebeuren, hangt af van de grootte en omvang van het bedrijf.

Voor de aansprakelijkheid, belastingen, sociale zekerheid en continuïteit van de naamloze vennootschap, gelden dezelfde regels als voor de bv. Voor een nv in oprichting gelden dezelfde regels als voor een bv in oprichting.

(Bron: Kamer van Koophandel)