Missie en visie

Missie

Het is onze missie om:

 • u een helder inzicht te verschaffen in ontwikkelingen en tendensen met betrekking tot uw inkomen en vermogenspositie
 • u volledig te ontzorgen, dan wel te ondersteunen op het gebied van:
  • het bijhouden van een inzichtelijke en deugdelijke financiële en salarisadministratie;
  • het doen van alle fiscale aangiften;
  • het samenstellen van uw jaarcijfers, publicatiestukken;
  • het doorrekenen van uw wensen en het maken van prognoses;
 • u begrijpelijk te adviseren over fiscale mogelijkheden, subsidies, rechtsvormen, personeelszaken, bedrijfsopvolging en andere zaken waarmee u te maken krijgt, als dan niet met inschakeling van een externe specialist.

Hierbij laten we ons leiden door principes als integriteit, professionaliteit, servicegerichtheid en onafhankelijkheid.

Visie

In de uitvoering van onze dienstverlening willen we de klant centraal stellen.

Hiermee bedoelen wij, dat wij ons richten op het welbevinden van de klant. In onze overtuiging is dit welbevinden meer dan alleen het vervullen van alle geuite wensen en behoeften. Het gaat er om dat wij al onze kennis, ervaring, creativiteit en middelen inzetten, om, binnen de kaders van de wet en regelgeving en onze expertise, ernaar te streven dat onze klant niet alleen voor vandaag, maar ook voor morgen de juiste keuzes maakt. Hierbij willen wij gebruik maken van de nieuwste technieken en toepassingen.

In dit handelen zien wij een sleutel tot duurzame groei. Een groei waarin niet alleen de klant, maar ook onze mensen een belangrijke en waardevolle plaats innemen en zich gewaardeerd voelen.

Wij willen acteren in het topsegment van de NOAB-kantoren met uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.

<< terug