Maatschap

Samenwerking is een kunst. Wanneer u die kunst verstaat, is het belangrijk om de juiste vorm te kiezen en goede afspraken te maken.

Elke rechtsvorm kent zo haar eigen voor- en nadelen. Samenwerking kan op diverse manieren vorm gegeven worden. De vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap bieden veel flexibiliteit en zijn in beginsel eenvoudig te realiseren. Echter, bij toe- en uittreding kunnen deze rechtsvormen uitermate complexe situaties opleveren. Laat u daarom goed voorlichten, zowel civiel- als fiscaalrechtelijk.

U verdient de beste behandeling en die krijgt u bij ons. Wij nemen u serieus en helpen u waar nodig en gewenst.

We beschikken over veel kennis, ervaring en een uitgebreid hoogwaardig netwerk. Waar onze kennis ophoudt, schakelen wij in overleg met u specialisten in.

Wilt u zelf boekhouden of delen van de boekhouding doen? Of wilt u zelf boekhouden onder onze begeleiding? Bespreek met ons de mogelijkheden. Zie ook boekhouding en zelf boeken.

Over de maatschap

Wilt u uw beroep samen met anderen als zelfstandig ondernemer uitvoeren? Bijvoorbeeld als tandarts, architect, fysiotherapeut of advocaat? Dan kunt u de maatschap als rechtsvorm kiezen. In een maatschap beoefent u uw beroep samen met uw partners (maten) onder een gemeenschappelijke naam.

Kenmerkend voor de maatschap is dat u min of meer op basis van gelijkwaardigheid samenwerkt en elke maat iets inbrengt. Dat kan geld zijn, maar ook goederen of arbeid.

Het is erg belangrijk een maatschapscontract op te stellen, met afspraken over de bevoegdheden, inbreng en verdeling van de winst en andere zaken die in een samenwerkingsverband van belang zijn.

Het opstellen van een contract dwingt u vooraf na te denken over allerlei zaken die tijdens een samenwerking kunnen spelen. Vooral in slechte tijden, bij conflicten, langdurige ziekte, of overlijden kan een contract veel ellende en discussie voorkomen.

U moet uw maatschap in de meeste gevallen inschrijven in het Handelsregister. Als u een stille maatschap zonder onderneming heeft, dan hoeft dat niet.

U gaat alleen verplichtingen aan voor uzelf en niet voor de andere maten. Behalve in deze gevallen:

  • De maten hebben elkaar in een maatschapscontract een volmacht gegeven;
  • De maten hebben samen besloten een handeling of transactie te verrichten. Bijvoorbeeld om een receptioniste aan te nemen of praktijkruimte te huren;

De maten zijn dan met hun privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de maatschap. Schuldeisers kunnen uitsluitend voor gelijke delen terecht bij de maten en hebben geen voorrang op privé-schuldeisers. Als een maat onbevoegd handelt, dan zijn de anderen in principe niet aansprakelijk

De maten betalen inkomstenbelasting over hun eigen winst. Iedere maat is zelfstandig ondernemer en heeft recht op aftrekposten en vrijstellingen zoals ondernemersaftrek, investeringsaftrek en fiscale oudedagsvoorziening.

Als maat bent u geen werknemer en valt u niet onder de werknemersverzekeringen. U krijgt AOW na uw 65e. Dit is een minimuminkomen. Aanvullend pensioen moet u zelf verzorgen. Begin hier zo vroeg mogelijk mee, want dan is de premie nog betaalbaar. Ook kunt u geen beroep doen op de Ziektewet, WW of de WIA. Sluit daarom zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, bij voorkeur direct na de start via het UWV. Voor ziektekosten is de basisverzekering verplicht. Hiervoor betaalt u premie aan uw ziektekostenverzekeraar en een bijdrage via uw belastingaangifte.

De maatschap is ook geschikt voor echtgenoten of partners. Afhankelijk van het overige inkomen en de aftrekposten van de partners is een fiscaal gunstige winstverdeling mogelijk. Deze moet wel in evenwicht zijn met het verrichte werk. Als één partner bijvoorbeeld 90% van het werk doet, dan kan de winstverdeling niet 50/50 zijn.

De maatschap eindigt als een maat uittreedt of overlijdt. Om het voortbestaan van de maatschap veilig te stellen, kunt u in het maatschapscontract regelen dat de overblijvende maten de maatschap (eventueel met een nieuwe maat) kunnen voortzetten. Als een maatschap eindigt, dan wordt deze ontbonden. Er vindt vereffening plaats volgens dezelfde regels als bij de vof.

(Bron: Kamer van Koophandel)