Kamer van Koophandel

De Kamers van Koophandel (KvK) en Syntens bundelen de krachten voor ondernemend Nederland: Zij gaan vanaf 1 januari 2014 als één organisatie verder.

Inschrijven en actualiseren van bedrijfsgegevens blijft een basistaak. Zo dragen zij bij aan veilig handelsverkeer en bouwen zij voor ondernemers een schat aan relevante bedrijfsinformatie op. Daarnaast informeren zij over alle aspecten van start, bedrijfsoverdracht, innovatie en internationaal ondernemen. Bovendien zijn ze tot diep in de regio actief met verschillende projecten en adviesdienstverlening voor groepen ondernemers. Waar nodig en gewenst verstrekken zij ondernemers op belangrijke momenten in hun ondernemerschap betrouwbare en onafhankelijke informatie.

Ondernemers willen op elk moment en plaats onafhankelijk over relevante informatie en producten beschikken. Om ondernemers snel en efficiënt van dienst te zijn, informeert en adviseert de Kamer voortaan zoveel mogelijk digitaal en op maat en waar nodig telefonisch of via e-consulting.

Zo kunnen ondernemers bijvoorbeeld exportdocumenten en allerlei bedrijfsgegevens digitaal en snel opvragen. Ook wordt gewerkt aan webinars, e-learnings, films en antwoorden op veelgestelde vragen over ondernemerschap.

Naast de website www.kvk.nl wordt ingespeeld op de wensen van ondernemers met een nieuwe webportal: www.ondernemersplein.nl. Hier staat op één plek alle voor ondernemers relevante informatie van overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, de KvK zelf, CBS en Agentschap NL. Zo hebben ondernemers op elk gewenst tijdstip eenvoudig toegang tot (overheids)informatie die nodig is voor het optimaal organiseren van hun (nieuwe) onderneming.

Ga voor meer informatie naar: http://www.kvk.nl/