Eenmanszaak

U heeft een eenmanszaak zonder of met personeel?

Uitstekend! U vormt mede de ruggengraat van onze economie. U verdient de beste behandeling en die krijgt u bij ons. Wij nemen u serieus en helpen u waar nodig en gewenst.

We beschikken over veel kennis, ervaring en een uitgebreid hoogwaardig netwerk. Waar onze kennis ophoudt, schakelen wij in overleg met u specialisten in.

Wilt u zelf boekhouden of delen van de boekhouding doen? Of wilt u zelf boekhouden onder onze begeleiding? Bespreek met ons de mogelijkheden. Zie ook boekhouding en zelf boeken.

Over de eenmanszaak

De meeste ondernemers starten met een eenmanszaak, omdat deze snel en eenvoudig opgericht kan worden en in de eerste levensfase doorgaans meer belastingvoordelen heeft boven een B.V.

De oprichting van een eenmanszaak is eenvoudig en komt tot stand door inschrijving in het Handelsregister van de KvK. U kunt maximaal één eenmanszaak oprichten. Deze kan wel verschillende handelsnamen, activiteiten en vestigingen hebben. Een eenmanszaak kan ook personeel hebben. De benaming duidt op een bepaalde rechtsvorm, niet op het aantal personen dat hierin werkzaam is.

Het nadeel van een eenmanszaak is de aansprakelijkheid. Juridisch is er geen onderscheid is tussen uw privé- en bedrijfsvermogen. Zakelijke schuldeisers kunnen dus ook aanspraak maken op uw privévermogen; ook van uw partner, wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd.

Bij een eenmanszaak betaalt u inkomstenbelasting over de winst. De winst is het saldo van de omzet, verminderd met de inkopen en kosten. Meestal heeft u ook recht op belastingvoordelen zoals de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling. Voor starters kunnen meer voordelen gelden.

Als ondernemer betaalt premies voor de volksverzekeringen en heeft recht op AOW na uw 65e. Voor een aanvullend pensioen moet u zelf zorgdragen. Begin hier zo vroeg mogelijk mee, want dan is de premie nog betaalbaar. U kunt geen beroep doen op de Ziektewet, WW of WIA. Sluit daarom zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, bij voorkeur direct na de start via het UWV. Voor ziektekosten is de basisverzekering verplicht. Hiervoor betaalt u premie aan uw ziektekostenverzekeraar en een bijdrage via uw belastingaangifte.

De keuze tussen een eenmanszaak of een andere rechtsvorm wordt doorgaans bepaald door zowel belastingvoordelen, risicoaansprakelijkheid als samenwerkingsmogelijkheden. Laat u daarom door ons vooraf goed voorlichten.

(Bron: Kamer van Koophandel)