Commanditaire vennootschap

Samenwerking is een kunst. Wanneer u die kunst verstaat, is het belangrijk om de juiste vorm te kiezen en goede afspraken te maken.

Elke rechtsvorm kent zo haar eigen voor- en nadelen. Samenwerking kan op diverse manieren vorm gegeven worden. De vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap bieden veel flexibiliteit en zijn in beginsel eenvoudig te realiseren. Echter, bij toe- en uittreding kunnen deze rechtsvormen uitermate complexe situaties opleveren. Laat u daarom goed voorlichten, zowel civiel- als fiscaalrechtelijk.

U verdient de beste behandeling en die krijgt u bij ons. Wij nemen u serieus en helpen u waar nodig en gewenst.

We beschikken over veel kennis, ervaring en een uitgebreid hoogwaardig netwerk. Waar onze kennis ophoudt, schakelen wij in overleg met u specialisten in.

Wilt u zelf boekhouden of delen van de boekhouding doen? Of wilt u zelf boekhouden onder onze begeleiding? Bespreek met ons de mogelijkheden. Zie ook boekhouding en zelf boeken.

Over de commanditaire vennootschap

Wilt u een vof beginnen, maar heeft u te weinig kapitaal? Of zoekt u een betrokken geldschieter? Dan is de commanditaire vennootschap (cv) misschien iets voor u. De geldschieter wordt uw (stille) vennoot en heeft zo een directe band met uw bedrijf.

U kunt een commanditaire vennootschap zien als bijzondere vorm van de vof. Er zijn bij de cv twee soorten vennoten: de beherende en stille vennoten. Als beherend vennoot hebt u de dagelijkse leiding in het bedrijf. Stille vennoten zijn alleen financieel betrokken.

Het is erg belangrijk een CV-contract op te stellen, met afspraken over de bevoegdheden, inbreng en verdeling van de winst en andere zaken die in een samenwerkingsverband van belang zijn.

Het opstellen van een contract dwingt u vooraf na te denken over allerlei zaken die tijdens een samenwerking kunnen spelen. Vooral in slechte tijden, bij conflicten, langdurige ziekte, of overlijden kan een contract veel ellende en discussie voorkomen.

U moet de cv inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierbij geeft u de persoonlijke gegevens van de beherende vennoten op, zoals naam, adres en woonplaats. Van de stille vennoten vermeldt u alleen hoeveel het er zijn en wat ze inbrengen.

Als beherend vennoot bent u met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de cv. Als de cv failliet gaat, dan gaat u dus ook failliet. Uw stille vennoot kan alleen zijn investering kwijtraken. Behalve als de stille vennoot zich als beherend vennoot gedraagt door de cv naar buiten toe te vertegenwoordigen. In dat geval is de stille vennoot ook privé aansprakelijk.

Als beherend vennoot betaalt u inkomstenbelasting over uw deel van de winst. De Belastingdienst ziet u als ondernemer, dus u heeft recht op belastingvoordeel, zoals de ondernemersaftrek en fiscale oudedagsvoorziening. Een stille vennoot is geen ondernemer en heeft alleen recht op belastingvoordeel voor investeringen (willekeurige afschrijving en investeringsaftrek).

Als eigenaar van een cv krijgt u AOW na uw 65e. Dit is een minimuminkomen. Aanvullend pensioen moet u zelf verzorgen. Begin hier zo vroeg mogelijk mee, want dan is de premie nog betaalbaar. U bent geen werknemer en kunt dus geen beroep doen op de Ziektewet, WW of de WIA. Sluit daarom zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af, bij voorkeur direct na de start via het UWV.

Volgens de wet eindigt de cv als een vennoot stopt of overlijdt. U kunt in het cv-contract regelen dat de overige vennoten het bedrijf toch kunnen voortzetten. Bijvoorbeeld met een nieuwe vennoot.

Na ontbinding van een cv betalen de vennoten de schulden en krijgen ze hun aandeel terug (‘vereffening’). Het restant wordt op basis van ieders winstaandeel verdeeld. Als er voor het afbetalen van de schulden te weinig geld is, dan moeten de beherende vennoten bijbetalen. De stille vennoot hoeft niet meer bij te dragen dan zijn inbreng.

(Bron: Kamer van Koophandel)