Boekhouding

Boekhouden is een vak! Zelf inboeken kan, maar wat softwareleveranciers ook beweren…….. zonder enige kennis van boekhouden gaat er doorgaans veel verkeerd en kost het relatief veel geld om het op orde te krijgen. Daarom bieden wij u graag betere alternatieven.

Voorbeelden:

  • U maakt gebruik van bepaalde software of apps; wij doen de rest;
  • U boekt op ons kantoor onder begeleiding;
  • U boekt op uw eigen locatie na een training on the job met uw eigen administratie;
  • Wij boeken op uw of onze locatie, terwijl u geld verdient met zaken waar u goed in bent.

Bespreek met ons de mogelijkheden. Zie ook Zelf boeken.

Over boekhouden

Boekhouden is het systematisch bijhouden van de in uw onderneming gedane uitgaven en verkregen ontvangsten, de aangegane financiële verplichtingen en de vermogenspositie van uw bedrijf.

Door te boekhouden:

  • Heeft en houdt u overzicht in de financiële positie van het bedrijf;
  • Krijgt u inzicht in de winsten en verliezen;
  • Verkrijgt u de gegevens die nodig zijn voor kostprijsbepaling en voorcalculaties en het uitbrengen van offertes;
  • Kunt u verantwoording afleggen over het gevoerde financiële beleid.

De eerste drie punten zijn zeer belangrijk voor een gezonde bedrijfsvoering op korte en lange termijn. Op basis van een goed gevoerde en actuele boekhouding kun je financieel tijdig bijsturen en verantwoorde gecalculeerde beslissingen nemen. Dit geldt voor elke ondernemer, klein en groot.

De meeste mensen hebben echter een hekel aan al het papierwerk. Daarom leert de praktijk dat veel ondernemers het boekhouden slechts als een vervelende en kostenverhogende verplichting zien en alleen gebruiken voor het doen van de juiste opgaven aan de belastingdienst en andere externe belanghebbenden.

Door de boekhouding geheel of gedeeltelijk uit te besteden kunnen toch de benodigde inzichten verkregen worden. Wij kunnen dan het vervelende werk voor u doen en vervolgens met u kijken naar de uitkomsten en u helpen deze te begrijpen.

Met een online boekhoudpakket is het ook mogelijk dat u het standaard invoerwerk doet en wij de controle en fiscale zaken. Zie: Unit4 Multivers online.