Bedrijfsadvisering

Uw zaak groeit en de jaren vorderen. U krijgt te maken met zaken die voorheen nog geen rol van betekenis speelden. Het toe- en/of uittreden van firmanten, het oprichten van een B.V., of het creĆ«ren van een holdingstructuur om risico’s buiten de deur te houden of een latere bedrijfsoverdracht te vergemakkelijken. Aan veel van deze zaken kleven zowel fiscale, administratieve als civielrechtelijke aspecten. Goede advisering en begeleiding zijn hier onontbeerlijk.

Door onze ervaring en diversiteit aan klanten beschikken wij over een schat van informatie, overeenkomsten en modellen waarmee u uw voordeel kunt doen.

In ons netwerk bevinden zich ook specialisten, zoals: notarissen, advocaten, accountants, financieringsexperts, subsidiedeskundigen, internationale fiscalisten en assurantie- en pensioenadviseurs. In overleg met u schakelen wij zo nodig een specialist in. Dit maakt ons dienstenpakket compleet.